منشور حقوق مشتری

مجتمع پذیرایی تفریحی باغ گردو

منشور حقوق مشتریان

·         مشتری حق دارد از کیفیت غذا و سرویس اطلاع دقیق داشته باشد .

·         مشتری حق دارد از میزان و نوع مواد اولیه بکار رفته در غذا اطلاع داشته باشد .

·         مشتری حق دارد از روش پخت استاندارد که در مجموعه ی باغ گردواستفاده  میشود  اطلاع پیدا کند .

·         مشتری حق دارد جهت اطلاع از فرایند تولید غذا از آشپزخانه ی باغ گردو بازدید نماید

·         مشتری حق دارد با سلیقه و اراده خود ، غذا و سرویس خود را انتخاب کند .

·         مشتری حق دارد از شرایط نگهداری غذا و مواد اولیه آگاهی کامل داشته باشد .

·         مشتری حق دارد از رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در تهیه غذا اطمینان حاصل کند.

·         مشتری حق دارد نسبت به تاخیر در ارایه خدمات و تحویل غذا اعتراض نماید .

·         مشتری حق دارد ضمن رعایت احترام و کرامات انسانی نسبت به کلیه خدمات دریافتی انتقاد داشته باشد .

·         مشتری حق دارد از کارکنان باغ گردو برخوردی مودبانه و محتر مانه انتظار داشته باشد.

·         مشتری حق دارد انتظار رعایت حال خویش در خصوص نحوه پرداخت وتسویه حساب را داشته باشد .

مشتری حق دارد از طریق یک سیستم تعریف شده با مدریت باغ گردو در تماس باشد